Wandelen door de Tongerense heide .

19-04-2015 16:17

Vandaag zijn we weer eens wezen wandelen , ipv, fietsen .

Het was er lekker weer voor .

We wandelen door het Tongerense heide / veen gebied .

De beschrijving hier onder met uit leg , heb ik van internet gehaald dat is dus mijn bron

voor de uitleg ::


http://natuurkaart.nl/gebied/696/

Tongerense Heide, Tongerense veen en Wisselse veen

regio: Noord- en West-Veluwe en de Gelderse Vallei

gemeente: Epe

plaats: Tongeren, Wissel

verwervingsjaar: 1943

Korte kenschets

Overgangsgebied tussen hoger gelegen bos en soortenrijke
heide met vennen en de lager gelegen heischrale graslanden met veentjes,
poeltjes, brongebieden, kwelbeekjes en slootjes.

Historische geografie

De Tongerense Heide is een restant van een uitgestrekt
heideveld, dat waarschijnlijk gemeenschappelijk bezit was van de boeren uit de
buurtschap Tongeren en later onder hen is verdeeld. De heide maakte onderdeel
uit van het landbouwkundig systeem van de buurtschap, waarin dicht bij de
boerderijen akkers en hakhoutbosjes lagen, in de nattere dalen hooilanden en de
heide gebruikt werd om het vee op te weiden en om plaggen te steken. Ook het
Tongerense Veen en het Wisselse Veen maakten deel uit van dit systeem. Beide
terreinen liggen in laagtes tussen uitlopers van de hoge Veluwe, waardoor water
dat daar in de grond zijgt in deze veengebieden als kwelwater aan de
oppervlakte komt. Het Tongerense Veen ligt dicht bij de buurtschap. Hier werd
dit zeer zuivere water daarom al vroeg nuttig gemaakt. Er werden beken gegraven,
zoals de Paalbeek, Vlasbeek en Dorpse beek, die het water afvingen, zodat het
gebruikt kon worden om de weilanden te bevloeien, molens aan te drijven en als
waswater. Tevens werd daardoor het Tongerense Veen droger, zodat het beter
geschikt werd als wei- en hooiland. Er werden percelen in gemaakt, die omgeven
werden door slootjes en houtsingels. Het Wisselse Veen lag veel verder van de
bewoonde wereld. Hier werd al die moeite niet gedaan. De beek die in het
Wisselse Veen ontspringt wordt daarom de Verloren Beek genoemd: het water werd
niet nuttig gebruikt en was dus 'verloren'. Op de moerassige delen na werd het
Wisselse Veen wel gebruikt om te hooien en vee te weiden, maar het werd niet in
aparte percelen verdeeld. Waarschijnlijk werd het net als de heide
gemeenschappelijk gebruikt. Tussen 1850 en 1900 maakte de landbouw een paar
grote sprongen voorwaarts door onder andere de uitvinding van de kunstmest en
betere ontwateringsmogelijkheden. De heide werd toen grotendeels ontgonnen tot
bos. De veengebieden werden ontwaterd en omgezet in landbouwgrond. In 1993 is
in het Wisselse Veen een natuurherstelproject uitgevoerd, dat tot doel had de
natuurwaarden van voor de ontginning terug te brengen.


Weparkeren de auto bij de Boerweg . en wandelen van daar het bos in .

Dit deel van het bos leveren mooie plaatjes op .

Zowel manlief als ik maken de foto.s

We komen op de statige Beukenlaan uit .

Hier tussen lagen 2 weilanden en die zijn vorig jaar , ontgonnen .

Zo dat het een nat moerras gebied wordt en al gedeeltelijk i.

Ze hebben er een houten vlonder tussen gelegd ,

Het is er nu nog kaal maar dat zal over een paar maanden

al een heel ander gezicht geven .

In de verte ligt de Anna hoeve , nu een congres centrum .

Wel oppassen om op tijd af te slaan , anders krijg je een nat pak ..


De Tongerense beek , is mooi helder .maar nog geen kikkerdril te zien .

Via de andere kant lopen we via het bos weer naar de Boerweg .

Uitzicht op de het Tongerense veen .

En aan de andere kant van de weg , ligt het

Wissels veen .

Dit is nog maar een klein stukje van het Wissels veen .

Een andere keer , als er ook meer in bloei staat dan ,

wandelen we daar , voor o.a . mooie plaatjes te schieten .

Maar deze wandeling was weer genieten , en wat wonen we mooi .

Zowel bossen als vele heide gebieden onder hand bereik .