Vossenbroek .

24-03-2015 08:28

Afgelopen zondag zijn we wezen wandelen .

En wel in Vossenbroek , dat is een natuurgebiedje in Epe .


Het is een Elzenbos dat ingesloten ligt door landerijen .

Manlief maakt ook foto,s en dan krijg je zo iets als ,

de onderste foto te zien .

Op Landschap en Natuur staat een leuke beschrijving van 'Geriefhoutbosjes':
,,In het begin van de vorige eeuw werd in een groot deel van het agrarisch gebied veelvuldig gebruik gemaakt van hout van eigen grond. Dit hout werd gebruikt als bouwmateriaal, hekpalen, gereedschapsstelen, maar ook gewoon als brandhout. Op de hogere gronden waren er voldoende houtleverende landschapselementen aanwezig, die in de houtbehoefte konden voorzien. In de intensief beweide natte veen- en kleipolders in Utrecht en Zuid-Holland was hout echter een schaars artikel. Om toch in de houtbehoefte te kunnen voorzien, legden de boeren zelf geriefhoutbosjes aan. In tegenstelling tot de grotere hakhoutcomplexen in het rivierengebied, waar wilgenteen voor de verkoop geoogst wordt, voorzagen de geriefhoutbosje alleen in de houtbehoefte van de boer zelf. In de bosjes stonden voornamelijk houtsoorten die zich thuis voelen in de vochtige weidegrond, zoals wilg, els, es, populier en in mindere mate berk en esdoorn. Iedere houtsoort had eigenschappen die voor bepaalde gebruiksdoelen het meest geschikt waren. Het merendeel van het hout diende als brandhout. Els en wilg werden geheel opgestookt, maar ook kromme en dunne takken van de es verdwenen in de keukenfornuizen en de warmwaterfornuizen van de kaasmakerij. Dunne twijgen van de berk werden samengebonden tot takkenbezems. Het dikkere essenhout daarentegen was uitermate geschikt om gereedschapsstelen van te maken. Als het enige tijd in het water gelegen heeft en geschild is, wordt dit hout glad en duurzaam. Ook voor hekpalen en bonenstaken werd gebruik gemaakt van essenhout.''

Het was een heerlijke wandeling . we kregen geregeld een fluit concert .

Van vogels hoor , mooi om te horen .