Vervolf foto,s vakantie Zeeland

18-06-2014 08:16

Hierbij vervolg van onze vakantie Zeeland .

Afgelopen dinsdag zijn we met onze zoons ,

naar het Watersnoodramp museum in Ouwerkerk geweest .

Dit museum is in 4 Phoenix-caissons , die overgebleven zijn van de dijk aanleggingen .

Deze caissons { 62x20x18 breed } zijn verbonden met onder grondse gangen .

1ste gaat over de feiten , de 2de de emoties , de 3de weder opbouw en de 4de de toekomst .

op :: www.watersnoodmuseum.nl  staat heel veel te lezen , de moeite waard .


En dat maakte indruk .

Middelste foto laat zien hoe hoog het water in de huizen stond .

Je kon naar verhalen van overlevemden luisteren , tussen de foto,s staat de broer van

mijn man,s Oma , helaas was zijn verhaal nog niet te horen , maar op een toevallig open

geslagen wel verjhalen en tekening van zijn oma,s kant .

Volgens een medewerkster , schijnt zijn verhaal nog wel later te horen , dat moet nog bewerkt worden .

Op de muren staan alle namen die zijn verdronken .

Hier komen alle namen voorbij die in de golven verdwijnen .

Dit was erg indrukwekkend om te zien .

Dat geld ook voor de teksten op de muren .

In bakken , liggen veel verhalen en kranten knipsels , van hoe de mensen het hebben

beleeft e.d.


Noodwoningen deze komen uit Denenmarken ,

Maar er waren ook uit Zweden/Oostenrijk .

De wederopbouw van de dijken .


Deze hoofden zijn de mensen die nooit terug gevonden zijn en hun graf in de zee hebben .

Het was erg indrukwekkend om te zien en te lezen . want we hebben er veel over gelezn en ook op

tv gezien maar om het zo van dicht bij te zien , dan ga je begrijpen , hoe het is geweest .