Nieuws brief , adoptie olifant .

29-03-2016 18:50

 

 

Opvang Voi

Ishaq-B, Kenia, Kihari, Lempaute, Lesanju, Mzima, Naipoki, Ndii, Panda, Rombo, Sinya, Taveta, Wasessa

 

Op 23 januari is seniorwees Icholta bevallen van een zoon

genaamd Inca. De seniorwezen zijn sinds de geboortes van

Safi en Inca bijna dagelijks in de buurt van de opvang te

vinden. De vier baby’s bij de seniorwezen hebben ertoe

geleid dat Wasessa, Mzima, Taveta, Kenia, Ndii, Naipoki

Ishaq-B en Panda zich steeds meer aansluiten bij de kudde

seniorwezen. Wasessa en Panda hebben elk een groepje

jongere weesolifantjes onder hun hoede. Zij voelen zich

heel verantwoordelijk voor deze weesolifantjes en nemen

hen ook altijd mee naar de kudde seniorwezen.

Hierdoor ontstaat er langzaam een verdeling in de groep

weesolifanten. Zodra de seniorwezen in de buurt zijn gaan

Lesanju, Lempaute, Sinya en Rombo steeds meer hun eigen

weg. Lesanju en Lempaute hebben er veel moeite mee dat ‘hun’ kudde weesolifantjes steeds meer uiteenvalt. Lesanju

probeert haar kudde zo groot mogelijk te houden door de jongste weesolifantjes onder haar hoede te nemen. Het

liefst zouden zij Safi, Inca, Emma en Eden (baby’s van de seniorweesolifanten) ook aan hun eigen groepje voegen.

Sinya heeft een sterk moederinstinct en probeert regelmatig Emma of een van de andere baby’s mee te nemen. De

seniorwezen kennen Sinya’s trucjes inmiddels en halen hun baby’s op tijd weer terug.

Taveta voelt zich helemaal thuis tussen de seniorwezen.

Hij is heel beschermend naar de babyolifantjes in de

groep. Daarnaast trekt hij ook heel graag met de oudere

bullen op. Mzima en seniorwees Morani zijn goed bevriend

geraakt. Begin februari was Mzima met een aantal bevriende

wilde bullen mee de vrije natuur in gegaan. Na

aantal dagen keerde Mzima terug naar de opvang in het

gezelschap van seniorwees Laikipia met wie hij een speciale

band heeft. Sinds die tijd is Mzima weer in de opvang

gebleven. Laikipia is een tijdje bij de andere seniorwezen

gebleven. Het is duidelijk geworden dat Mzima bijna klaar

is voor een zelfstandig leven in de vrije natuur.

 Rechts is Synia , mijn adoptie olifant .

 

Bij de opvang was er onlangs onverwachts bezoek van een moederolifant met een kleine baby. De verzorgers waren verrast door dit

bezoek omdat zij in deze olifant seniorwees Natumi herkenden. Natumi was bij de opvang waar zij is opgegroeid langsgekomen om

haar baby te laten zien. Natumi is in 1999 als baby-olifantje in het weeshuis gekomen nadat haar moeder en kudde als 'probleemdieren'

met geweld waren verjaagd van het terrein van de presidentiële boerderij. De moeder van

Natumi kwam hierbij om het leven. In het weeshuis groeide Natumi voorspoedig op, zij was

een gezond vrolijk olifantje. Toen de oudste weesolifant Emily in 2007 samen met een grote

groep weesolifantjes terugkeerde naar de natuur nam Natumi in de opvang de leiding over

de jongere weesolifantjes op zich. Een jaar later sloten zij zich bij de seniorwezen aan. Natumi,

Ilingwesi, Mukwaju, Aitong en Lolokwe maakten zich enige tijd later los van de groep

seniorwezen en gingen hun eigen weg. In mei 2009 keerden Natumi en Lolokwe terug naar de

opvang omdat zij diverse speerwonden hadden die door de dierenarts in de opvang werden

behandeld. Na hun herstel keerde het tweetal terug naar de natuur. Natumi had zich sinds

die tijd niet meer bij de opvang laten zien tot het moment dat zij onlangs met haar baby bij

de opvang kwam. Natumi en haar baby bleven ongeveer een dag bij de opvang rondhangen,

hadden een korte ontmoeting met de seniorwezen en gingen daarna weer hun eigen weg.