Natuur foto,s

26-10-2016 14:46

Onder het kopje staan een paar padden stoelen , deze zijn op verschillende 

manieren bewerkt . 

Ik vind het wel apart en jullie ???