Kasteel Doornenburg .

30-07-2016 15:32

Rond 891 werdt op deze plek al beschreven als , de Villa Doronburc ,

dat was een sterk verdedigbare boerenhoeve .

En in de 13de en 14de eeuw uitgebreid tot dit kasteel .

In dit kasteel is ook de tv serie Floris op genomen .

Later in dit log het vervolg er van .

Het kasteel is door 7 elkaar opvolgende geslachten :

En wel Van Bylandt  , Van Homoet , Van Voorst , Van Amstel ,

Van Heemskerk en Van Bemmel .

De laatste bewoonster was Maria Clara von Delwig , barones van Bemmel .

Ze is in 1847 overleden en had geen opvolgers .

Daarom werdt het eigendom van Famillie Van der Heyden .

Maar omdat ze al een groot kasteel hadden , is het nooit meer bewoond .

En stond het te verwaarlozen.

In 1936 kwam het kasteel in eigedom van ,

de Stichting tot behoud van den Doornenburg .

Het heeft een grote binnen plaats .

De stichting is in 1936 door de industrieel J.H. van Heek opgricht .

En tussen 1937 / 1941 gerestaureerd , zodat het behouden werdt en

dat het ook bezocht kon worden .

Maar helaas kwam de 2de wereld oorlog er tussen .

De Duitsers hebben ingevoorderd en hun hoofdkwartier en in gehad .

want het lag in de front linie en de hoge toren was een mooi uitzicht punt voor hun .

In Maart 1945 hebben de Geallieerden het verwoest .

Veel was er daarna niet over .

Maar Van Heek , heeft er met zijn vele vrijwillegers , de meeste hadden

bij de vorige restauratie ook mee gewerkt , en alles vast gelegd .

En zo is het geworden zo als het nu is .

Deze restauratie heeft van 1947 T/M 1968 geduurd .

Het is nu een museum en je kan er ook trouwen e.d.

De Hofdame deed de rondleiding .


Hier werden zoete broodjes gebakken ..

Willem staat ook op wacht , ons kan nu niets gebeuren ..

Het is niet zo heel goed te zien , komt door het glas waar het achter ligt .

Maar dit is een Magische steen van Doornenburg . gevonden in 2011 .

Tussen het puin van stenen , het zat/ zit ook in deze steen .

Het is een loden magisch voorwerp , een zogenaamde ,

Sigillium Dei , dat beschreven wordt in Liber Iuratus Honorii . vroeg 16 de eeuws .

Het is niet meer te achter halen waar deze puin vandaan kwam .

Ik heb er geen verstand van maar het wel bijzonder zijn ,'

want er is een hele tentoonstelling aan gewijd .

De kledij uit die tijd , blij dat ik zo niet hoef te lopen .

maar , het gewone volk had dit dan ook niet aan .

Mooi door kijkje . gelukkig geen vijand te zien .

En in de hoek staat deze wacht , te wachten , ZWAAR beroep .

Spiezen genoeg , van hellebaard , tot speren .

Dit paard staat niet in de gang ... maar op zolder ..

Hij bewaakt de Maquette van het kasteel .

Hier werdt dus eind jaren 60 Floris op genomen ,

In zwart wit en geregiseerd door Paul Verhoeven , en in 12 afleveringen .

Door de NTS in 1969 uit gezonden .

Hoofdrollen Rutger Hauer , als Floris en Jos Berghman als de magier Sindala ..

Dat waren nog spannende afleveringen , daar moet je nu niet mee aankomen .

We worden { ik } oud .. Nostalgie , heet zo iets geloof ik !!! .

Het zo maar weer gebruikt kunnen worden .

Mijn prins zonder paard , dat staat op zolder ..

Dit is nu niet meer nodig , hier gelukkig niet .

Van af de loop brug , de rondleiding zit er op , is een deel van

de binnen plaats goed te zien .

We verlaten kasteel Doornenburg , het was  interresant om te zien .

Via het Pannerders kanaal rijden we binnen door naar Zutpen .

Maar dat komt in het volgende verslag .