Geslaagde BBQ .

21-08-2016 10:25

Het was weer een gelaagde


  


De sfeer zat er al vlug in .

Het zonnetje was er tijdens de BBQ ook nog , dat maakte het helemaal toppie .

Na de BBQ , had onze buuf , Boukje nog een Quiz voor bereid .

In groepjes van 3 , moesten we annegrammen oplossen .

We moesten de letters van winkels , hier in de buurt , in de goede volg orde zetten .

Het was nog een hele puzzel en hoofd breker , maar we zijn er allemaal uit

gekomen , en de winnaars gingen  met een mooie plant naar huis .

Het was nog lang gezellig , op naar volgend jaar .

Mijn dank gaat uit naar de organisatie , opbouwers en afbrekers van de tent bbq e.d .

en naar onze buuf Boukje . voor de quiz ..